top of page
  • Forfatterens bildeStressveileder Charlotte

Suksess er resultatet av daglige vanerI min jobb som bioingeniør på et sykehuslaboratorie opplever jeg mye forskjellig når det kommer til helse og sykdom hos både kvinner og menn, unge som gamle. Jeg tar en del blodprøver som en del av enten sykdomfsutredning (diagnostikk) eller oppfølging i forbindelse med sykdomsbehandling. Jeg må ærlig innrømme at det blir mange sterke møter med syke mennesker, som er inn og ut av sykehus over lang lang tid, ja kanskje i flere år eller livet ut.


Det er sterke møter fordi det trigger min empati og mine følelser. Jeg blir trist av at så mange mennesker er syke og jeg blir overrasket over hvor mye forskjellig det går an å feile. Så kan jeg ikke la være å tenke på om noen av disse sykdommene/plagene kunne vært unngått hvis de hadde tatt bedre vare på seg selv, hatt en annen og bedre livsstil og om det fra øverste hold i samfunnet hadde vært mer og sterkere fokus på forebyggende helse.Det vi vet i dag er at ca 70% av alle besøk hos fastlegen er relatert til livsstilsplager. Altså er kroppen begynt å skrante på grunn av vaner og valg man har tatt over tid. Kanskje for mye alkohol, for mye usunn mat, for mye røyk, for lite mosjon eller en god blanding av det vi egentlig vet ikke er bra for oss. Den kunnskapen er ikke akkurat av nyere dato, dette har vi blitt pepret med i mange år.


Da jeg gjorde endring i mine egne hverdagsvaner i forhold til kosthold, trening og hverdagsaktivitet og fikk gode resultater på vekten, men enda bedre resultater på min fysiske og mentale helse, var jeg ikke i tvil om hva jeg ønsket å gjøre i fremtiden. Det jeg gjorde var ikke revolusjonerende i det hele tatt, men jeg gjorde det. For det er det som er nøkkelen. Å gjøre det, over tid, også når det butter imot og blir vanskelig. Og det er her de fleste kommer til å slite.

I fremtiden ønsket jeg å hjelpe andre til å etablere gode hverdagsvaner. Mitt «hjertebarn» ble og er fortsatt forebyggende helse. Men jeg er bare en liten brikke i et stort samfunn som styres av sterke markedskrefter i forhold til økonomi og kanskje også noen skjulte agendaer (som jeg ikke vil gå inn på her). Så det jeg kan bidra med er å gå ut med min historie om at det ER MULIG og jeg kan dele av min kunnskap som jeg har tilegnet meg de siste 15 årene om helse, vaner, trening, kosthold, søvn, stress og overgangsalder. Alt dette kan puttes inn i kategorien LIVSSTIL.


Livsstil handler om hvilke valg man tar og hvilke konsekvenser de valgene fører til. Hvis man tar valg som støtter kropp og helse, vil man få gode helsemessige gevinster og hvis man tar valg som ikke støtter kropp og helse, så vil man før eller siden kunne utvikle sykdomsrelaterte plager eller i verste fall alvorlig sykdom. Dvs. at man selv kan regulere sin egen helse med de valgene man gjør hver eneste dag.James Clear, bestselgende forfatter og over ett år på Amazon topp 10, har skrevet boka «Mikrovaner» (Atomic Habits). Den handler rett og slett om en enkel måte å få gode vaner på og kvitte seg med dårlige. I boka beskriver han 1-prosent regelen; hvordan små vaner/en liten forandring over tid kan gjøre en enorm forskjell. Matematisk ser det slik ut: Klarer du å forbedre deg med 1 prosent hver dag i et år, vil du ha blitt 37 ganger bedre når året er omme. Og omvendt: Blir du 1 prosent verre hver dag i et år, ender du nesten på null. Det som begynner som en liten gevinst eller et lite tilbakeslag, blir til slutt noe mye større - i positiv eller negativ retning.Det som oftest er utfordrende for å holde ut når man endrer vaner eller gjør små forandringer, er at de ikke synes å ha noen betydning i øyeblikket. Det at forandringer skjer langsomt, gjør dessverre også at du har lett for å godta dårlige vaner. Men når vi gjentar 1-prosents feil dag etter dag ved å fatte dårlige beslutniger, gjøre små feil og bortforklare dem etterpå, vil de små valgene til slutt gi skadelige resultater. Det er de mange små feiltrinnene sett under ett - en 1-prosents nedgang her og der - som til slutt blir et problem.


Virkningen av en vaneendring kan sammenlignes med at et fly kommer noen få gader ut av kurs. Tenk deg at du flyr fra Los Angeles til New York. Hvis piloten legger kursen bare 3,5 grader lenger sør kommer du til å lande i Washington, ikke New York. En så liten forandring er ikke merkbar når flyet tar av - flyets nese beveger seg kanskje bare en halvmeter - men når endringen forstørres og omfatter hele USA, vil du ende opp flere hundre mil ute av kurs. På samme måte kan en liten forandring i dine daglige rutiner gi livet ditt en helt annen retning. Å gjøre et valg som er 1 prosent bedre eller 1 prosent verre, synes ubetydelig i øyeblikket, men når alle øyeblikkene summeres gjennom et helt liv, kan det utgjøre forskjellen mellom den du er og den du kan bli. Suksess er resultatet av daglige vaner - ikke av en endring du gjør én gang i livet.


Vaner er et tveegget sverd. Dårlige vaner kan slå deg ned like lett som gode vaner kan bygge deg opp. Det er derfor det er så viktig å forstå hvordan det fungerer i detalj. Du må vite hvordan vaner virker og hvordan du skal forme dem slik du ønsker, så du kan unngå den farlige siden av eggen.SMIL fra Charlotte
36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page