Om stress

Mange kvinner går i dag rundt meg stressrelaterte plager uten å være klar over det. For mange handler stress om det å ha det travelt, rekke tidsfrister på jobben eller håndtere familien logistikk med barn, kjøring til aktiviteter, middag, lekser etc. Det er en type stress der man påvirkes direkte av ytre faktorer. Så er det også en type stress som 

oppstår inni kroppen pga tankestøy, dårlig søvn, næringsmangler til kroppen eller for lite bevegelse i hverdagen - for å nevne noe.

 

Når kroppen er i stressmodus så skjer det noen automatiske reaksjoner i hjernen som igangsetter noen fysiologiske endringer i kroppen. Det er bl.a. høy puls, økt kroppstemperatur og økt blodtilførsel til hjerte og ekstremiteter. Kroppen mobiliserer seg til en "fight or flight" respons - altså til enten å gå i kamp eller å flykte fra det den oppfatter som en trussel.

Stressmestring

Når kroppen går i stressmodus vil den normalt ha en egen evne til å komme ut av det igjen. Noen ganger tar det lenger tid enn andre ganger. Stress i seg selv er ikke farlig for kropp og sinn, det er helt naturlig da det er vår overlevelsesmekanisme. Ved en stressrespons utskilles det ulike hormoner som bidrar til å gjøre kroppen kampklar og som også gjør at man er skjerpet i øyeblikket.

Men når kroppens stressrespons vedvarer eller fyres opp veldig ofte blir kroppen til slutt helt utslitt. Den klarer ikke å nedregulere seg og det kan resultere i ulike stressrelaterte plager som fysiske vondter, nedsatt mental styrke, dårlig hukommelse, asosial atferd, sinne, irritasjon, dårlig søvn etc.

 

For å ta vare på egen helse og forebygge risiko for sykdommer, utmattelse eller utbrenthet er det viktig å kjenne sine stresstriggere, ha noen gode strategier for å møte dem og vite hvordan man kan håndtere stress når det oppstår. Det er mange ulike måter å gjøre dette på, både kognitivt (tanker og tankesett) og med å endre sin egen atferd og livsstil.

Dette er så utrolig viktig og spennende og jeg gleder meg til å jobbe videre innen dette feltet som jeg vet veldig mange kvinner trenger hjelp til.